سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1389
توسط: nobody

شماره هفت

وارد مطب دکتر همیشگیم که میشم از دور منو میبینه...نسخرو مینویسه!

میخواستم بهش بگم بابا تو از دور درد مارو گرفتی ..

اینا ۲۴ ساعت بغل مان هنوز هیچی ازمون نمیدونن!