پنج‌شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: nobody

44

به نام او...

بازگشت به پست شماره اون اولا!!

میبینم که حیا ندارم و ما بازم ماشین هل دادیم!هل دادیم و هل دادیم تنهایی.. دیدم دختره همینطور نشسته پشت فرمون و خوشش اومده ! بعد رفتم بهش میگم پس چیکار میکنی؟!پاتو از کلاچ ور دار دیگه.. با چهره ای مشوش یکم منو نگاه میکنه میگه راستش بلد نیستم!!!من نزدیک 50 متره دارم هل میدم اونوقت خانم تازه میگه بلد نیستم!دلم میخواست بگیرم خفش کنم!اما همچین عین اون گربه هه توی "shrek" معصومانه نگاه کرد که..دو تا گوش مخملی در آوردم!هیچی ،پس از راهنمایی و تمرین!!بالاخره روشن شد.. منتها اینبار از بس تشکر کرد،دیگه داشت می رفت روی مخم!چشم و ابرو مشکیم بود،اصلا راه نداشت که مثلا بگی بابا جان خیله خب دیگه..برو  حالا تا دوباره خاموش نکردی.