شنبه 7 آبان‌ماه سال 1390
توسط: nobody

60

باران به طرز عجیبی بند نمی آید

ابری سیاه و ترسناک بالای سرم ایستاده

گویی که آمده تا چیزی را از این خیابان ها بشوید،

امیدوارم موفق باشد

چرا که همیشه عاشق باران بوده ام

بی آنکه خود بداند.